Política de privacitat

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

Identitat: VENDING BUSI

NIF: 77737219W

Adreça postal: – 08279 – AVINYÓ – BARCELONA

Correu electrònic: info@vendingbusi.com

VENDING BUSI l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR). Pel que se li facilita la següent informació de l’tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A VENDING BUSI tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la prospecció d’enviament de comunicacions comercials sobre la base de l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant 5 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i / o productes sobre la base de sol·licituds PRÈVIES mantingudes amb el responsables de l’tractament.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran les dades a tercers, excepte en casos d’obligació legal. Les dades podran ser cedides a empreses del grup.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Té dret a obtenir confirmació sobre si en VENDING BUSI estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades.

En aquest cas, VENDING BUSI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció de l’responsable de l’tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en VENDING BUSI procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives.

Adreces postals i electròniques.

Informació comercial.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).